Kullanıcı Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır) 18.01.2018 tarihinde, sizinle (bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır), Ercüment Batanay Sokak No:14 Dumankaya İkon A2 Blok Daire: 197 Ataşehir İstanbul adresinde mukim Tıkla Kutla Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi (bundan sonra “TIKLA KUTLA” veya “Şirket” olarak anılacaktır), (bundan sonra Kullanıcı ve TIKLA KUTLA tek başına “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır) arasında aşağıda gösterilen şartlar dahilinde dijital ortamda kabul edilmiştir.

ŞÖYLE Kİ;

 1. TIKLA KUTLA’nın aracı hizmet sağlayıcı sıfatı ile işletmekte olduğu “tiklakutla.com” adlı internet sitesi ve bu site ile bağlantılı olarak oluşturulan katma değerli hizmetlerin sunulduğu diğer mecralar (mobil uygulamalar, masaüstü uygulamalar, web uygulamaları ve benzeri servisler) sektörel bazda organizasyon hizmetlerinin alım ve satımının yapıldığı, Hizmeti Alan ve Hizmeti Sağlayanların aynı ortamda buluştuğu pazar yeri Platformlarıdır (“Platform”).

 2. Hizmet Sağlayan” veya “Hizmet Sağlayıcı” Platform üzerinden hizmet kategorisi, hizmetin verileceği yer, tarih, saat, kişi sayısına bağlı olarak değişen çeşitli hizmetleri ilan yoluyla kullanıcılara sunan kişilerdir.

 3. Hizmet Alan” Hizmet Sağlayıcı tarafından vadedilen hizmet karşılığında daha öncesinde ödeme yapmış olan ve bunun karşılığında söz konusu hizmetin ifasını talep etmeye yetkili olan kişidir.

 4. Kullanıcı, Platform üzerindeki faaliyetleri kapsamında zaman zaman ve/veya kullanım senaryosuna göre Hizmet Alan veya Hizmet Sağlayıcı sıfatlarını kazanabilir. Buna uygun olarak Hizmet Alan veya Hizmet Sağlayıcı için tanımlanmış yükümlülük ve hükümlere tabi olmayı kabul eder.

 5. Hizmet”; Hizmet Sağlayıcılar tarafından, Platform üzerinde yaratılan ilanlar aracılığıyla satışı yapılan, etkinlik ve organizasyon sektörüne yönelik hizmetlerdir.

 6. Hizmet Opsiyonları”; satın alınacak Hizmet için Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan ve Hizmet Alan tarafından kendi tercihleri doğrultusunda seçilebilecek opsiyonlardır.

 7. Tamamlayıcı Hizmetler”; Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen hizmete ek olarak sunulan ve Hizmet Alanın isterse ana Hizmete ek olarak sepete ekleyerek satın alabileceği Hizmetlerdir.

 8. Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi”; Platformda Kullanıcılar tarafından sağlanan ve/veya sitenin kullanımı aşamasında kullanıcılardan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartlardır.

 9. Mesafeli Satış Sözleşmesi”; Hizmet Alanın Platform’u kullanarak satın aldığı, nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetlerin sunumu ile ilgili olarak, Hizmet Alan ve Hizmet Sağlayıcı’nın hak ve yükümlülüklerinin saptandığı sözleşmedir. 

 10. Ön Bilgilendirme Formu”; Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Alan arasındaki satış işleminin tamamlanmasından önce, Hizmet Alan’ın onaylaması gereken, satış işleminin detayları ile tarafların hak ve sorumluluklarını tanımlayan belgedir.

 11. Online Ödeme Sistemi”; Hizmet Alan’ın Platform üzerinden satın alacağı Hizmete ilişkin ücretin ve Hizmet Veren’in TIKLA KUTLA’ya ödemekle yükümlü olduğu komisyon ücretlerinin, TIKLA KUTLA veya TIKLA KUTLA’nın, 6493 Sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkındaki Kanun uyarınca iş birliği yaptığı ödeme kuruluşları tarafından, Platform’da belirtilen hüküm ve koşullar altında, kredi kartı, banka kartı ya da bankalar tarafından sağlanan ve online ödemeyi destekleyen sair ödeme yöntemleriyle Hizmet Alandan tahsilini sağlayan sistemdir.

 12. Garantili Ödeme Modeli”; Hizmet Alan tarafından, Hizmet siparişi aşamasında, güvenilir kişi sıfatı ile TIKLA KUTLA tarafından Platformda belirtilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınarak yapılan veya Online Ödeme Sistemi ile finansal aracı kuruma yapılan ödeme, Hizmet Alan ile Hizmet Sağlayıcı arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesinin, koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, banka ve/veya finansal aracı kurum nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde Hizmet’in tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde, Hizmet Alan bir itirazda bulunmaz ise, Hizmet bedelinin Hizmet Sağlayıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda Hizmet Sağlayıcının hesabına aktarılır.

MADDE 1: TIKLA KUTLA KULLANICI SİSTEMİ

 1. Her TIKLA KUTLA Kullanıcı Adayı, Platform üzerinden sisteme giriş kaydını E-posta adresi ve üyelik için gerekli kişisel bilgilerini doğrulayarak ve işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni dijital ortamda onaylayarak oluşturur.
 2. Sisteme giriş kaydını tamamlamış her Kullanıcı, bu işlemin tamamlanmasına müteakip kayıtlı E-posta adresi ve şifresi ile birlikte Platform’a giriş yapabilir. Hizmet Sağlayıcı Kullanıcı’ların bu işlemlere müteakip Hizmet Sağlayıcı olabilmek için tamamlaması gereken ek işlemler ve sağlaması gerekli şartlar saklıdır.
 3. Kullanıcı, TIKLA KUTLA’ya ait Platform’un hizmet vermeye hazır Hizmet Sağlayıcılar ile Hizmet Alan Kullanıcı’ları bir araya getiren bir mecra olduğunu kabul eder. Bu çerçevede Kullanıcı Platform’dan satın alacağı hiçbir hizmetin TIKLA KUTLA tarafından ifa edilmeyeceğini ve TIKLA KUTLA’nın satın alınacak hizmetin kalitesi ve niteliği ile ilgili hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul eder.
 4.  Hizmet Alan Kullanıcılar, organizasyonlarına ilişkin almak istedikleri Hizmetle ilgili “Hizmet kategorisi, hizmetin verileceği yer, tarih, saat, kişi sayısı vb.” bilgileri arama bölümüne girmek suretiyle aramayı başlatırlar.
 5. Hizmet Sağlayıcılarının daha öncesinde ilan yoluyla Platform’da sergiledikleri Hizmetler, Hizmet Alan Kullanıcı tarafından belirtilen kriterlere uygun şekilde listelenir.
 6.  Hizmet Alan Kullanıcılar, ilanda yer alan, hizmet fiyatı, daha önce aynı Hizmeti Alan’lar tarafından yapılan puanlama ve yorumlar ile Hizmet Sağlayıcı bilgilerini değerlendirerek diledikleri hizmeti seçebilirler.
 7. Hizmetin seçilmesinin ardından, varsa Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan ve Hizmet Alan’ın değerlendirilmesine sunulan Hizmete ilişkin Hizmet Opsiyonları seçilir. Hizmete ek olarak satın alınabilecek ve Hizmet Sağlayıcı tarafından belirtilen Tamamlayıcı Hizmetler de istenirse Kullanıcı tarafından sepete atılabilir.
 8. Kullanıcılar, verilen hizmet kapsamında, TIKLA KUTLA’nın 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında aracı hizmet sağlayıcı sıfatına haiz olarak Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan ve Platform üzerinden paylaşılan ilanların içeriklerini kontrol etmek veya işbu içerik veya içeriğe konu Hizmete ilişkin hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder.

MADDE 2: KULLANICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Kullanıcı, Platform’a kayıt olurken kişisel bilgilerini, ödeme esnasında kart ve hesap bilgilerini gerçeğe uygun şekilde beyan eder. Beyanın tüzel kişiyi temsilen bir gerçek kişi tarafından yapılması halinde, kişi ilgili tüzel kişiyi temsil etmeye yetkili olduğunu taahhüt eder, temsil yetkisinin bulunmadığının tespiti halinde; gerçek kişi doğan ve doğacak olan tüm yükümlülüklerden şahsen sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. TIKLA KUTLA, Kullanıcı’nın Platform’da paylaşmış olduğu bu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü olmadığı gibi; yanıltıcı, aldatıcı nitelikte bilgiler paylaşılması, Sözleşme’ye aykırılık teşkil eder.
 2.  Hizmet Alan Kullanıcı, Platform’da Hizmet Sağlayıcı’yla paylaşılmak üzere alacağı hizmete ilişkin “organizasyon türü, hizmet kategorisi, hizmetin verileceği yer, tarih, saat, kişi sayısı vb.” içerikte bilgileri eksiksiz, güncel ve doğru şekilde beyan etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir. TIKLA KUTLA, söz konusu bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle yükümlü değildir. Bu bilgilerin yanlış veya eksik olması nedeniyle Hizmet Sağlayıcı’ların veya 3. kişilerin uğrayacağı zararlardan sorumluluk, gerçeğe aykırı beyanda bulunan veya bir tüzel kişiyi temsilen yetkisiz işlemler yapan Kullanıcı’ya aittir.
 3. Kullanıcı bir gerçek kişi ise 18 yaşını doldurmuş olmalıdır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni onaylamak ile Kullanıcı, 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. Bu şartı taşımayan kişilerin Platform’a kaydolmak için Kullanıcı işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, Kullanıcı olabilmeleri sonucunu doğurmayacaktır. 18 yaşını doldurmamış kişi olduğu tespit edilen Kullanıcının onaylamış olduğu işbu Sözleşme feshedilir ve vermiş olduğu yanlış beyandan dolayı Platform’un herhangi bir sorumluluğu bulunmaz.
 4. Kullanıcı’nın sisteme girişi için oluşturduğu şifreyi unutması halinde, talep üzerine Kullanıcı’nın Platform’da kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderilecektir. Şifre'nin belirlenmesi, üçüncü şahıslarla paylaşılmaması ve korunması tamamıyla Kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve TIKLA KUTLA şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan sorumlu olmaz.
 5. Hizmet’lerden yararlanan Kullanıcılar, Hizmetler’i hukuka ve amacına uygun şekilde kullanmayı ve Hizmet’ler dahilinde yaptıkları her işlem ve eylemdeki hukuki sorumluluğunun kendilerine ait olduğunu kabul ederler. Kullanıcı’ların Hizmet’ler ile ilgili olarak, işbu yükümlülüklere ve/veya yürürlükteki mevzuata aykırı olarak gerçekleştirdiği herhangi bir işlem, eylem ve/veya faaliyet nedeniyle TIKLA KUTLA doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 6. TIKLA KUTLA, satın alınan Hizmet’lere ilişkin Kullanıcı’lar ile Hizmet Sağlayıcı’lar arasındaki hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, sadece aracılık etmekte ve aracı hizmet sağlayıcı sıfatına sahip olmakta, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulan hizmetlerin içeriği kontrol etme hakkını haiz olmadığı gibi, kontrol etme yükümlülüğünde de değildir. TIKLA KUTLA, bu doğrultuda, Hizmet Sağlayıcılar tarafından sunulacak hizmetlerin öngörüldüğü ve/veya anlaşıldığı şekilde gereği gibi yerine getirilmemesi ve/veya bunlardaki herhangi bir kanuna aykırılık durumu da dahil, Kullanıcılar ile Hizmet Sağlayıcılar arasındaki herhangi bir eksiklik, tazminat yükümlülüğü ve/veya cezai yükümlülük doğurabilecek durum, ihtilaf, hareket, kasıt, ihmal ve/veya zarardan sorumlu olmayıp, bu tip herhangi bir husustan doğabilecek herhangi bir hukuki duruma da taraf değildir. Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcılar arasındaki tüm iletişim ve ilişki sadece Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcılar’ın sorumluluğunda ve takdirindedir.
 7. Kullanıcı, Sözleşmenin yanı sıra bu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası olan TIKLA KUTLA Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni de kabul ettiklerini beyan eder. Böylece, Kullanıcı TIKLA KUTLA içerik veya hizmetlerinden istifade ettikleri sırada ilgili yasalara uymayı taahhüt eder; Platforma ya da diğer Kullanıcı ve Hizmet Sağlayıcı hesaplarına zarar verebilecek, 3.şahıslarla alenen paylaşılmayan verilerin ve hesap bilgilerinin izin alınmadan ele geçirilmesine yol açacak teşebbüslerde bulunamaz, yazılım, virüs ve benzeri uygulamaları kullanamaz; bu noktada yasalara aykırı tüm eylem ve işlemlerinden sadece kendisinin sorumlu olacağını ve/veya anılan sebeplerle hiçbir surette TIKLA KUTLA’ ya rücu etme haklarının veya husumet tevcih etmelerinin bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 8. Platformun içeriğinde yer alan ve fikri mülkiyet hakları konusunun bir parçası olan marka, konsept, tasarım, fotoğraf, film, yazılım kodu ve benzeri ögeler, TIKLA KUTLA’nın yazılı izni olmaksızın, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, satışı, dağıtımı, paylaşımı ya da bunlardan türemiş işleme çalışmalar yapılamaz.

 MADDE 3. TIKLA KUTLA’YA VERİLEN YETKİLER

 1. TIKLA KUTLA, Kullanıcı’ların rızası doğrultusunda sair şekilde yararlanabilecekleri kampanyalar ile TIKLA KUTLA sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu, kısa mesaj ve telefon araması vb. yollar ile haberdar edebilecektir. Ayrıca TIKLA KUTLA Kullanıcılarına sosyal medya kanalları dahil olmak üzere Kullanıcıların TIKLA KUTLA sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilecek ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

MADDE 4. ÖDEMELER

 1. Hizmet Sağlayıcı’nın anında onay verme yetkisine sahip olduğu durumlarda, sipariş Kullanıcının kendisinin belirlediği ödeme yöntemiyle başarılı bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi üzerine kesinleşir. Hizmet Sağlayıcı’nın belirli bir süre içerisinde onay verme seçeneği ile çalıştığı durumlarda ise sipariş bilgileri bu süre içerisinde Hizmet Sağlayıcı tarafından değerlendirilir. Onaylanmaması halinde sipariş iptal edilerek, Kullanıcı’ya durum bildirilip para iadesi yapılır.
 2. Hizmet Alan Kullanıcı tarafından satın alınan Hizmet, belirtilen adreste, belirtilen gün ve saatte Hizmet Sağlayıcı tarafından yerine getirilir ve hizmetin tamamlanmasıyla birlikte kullanıcının vereceği onayla yapılmış olan ödemenin Hizmet Sağlayıcı’nın hesabına aktarılma süreci başlatılır.
 3. Bununla birlikte Hizmet Alan Kullanıcı’nın aldığı Hizmete dair, Mesafeli Satış Sözleşmesinde hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içerisinde, Platform üzerinden kullanılmak üzere, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde içeriği belirlenen, itiraz hakkı mevcuttur. Hizmet Alan Kullanıcı’nın itirazda bulunması ve Taraflar’ın uzlaşmaya varamaması halinde, işbu Sözleşme Tarafları’nın hakkına halel gelmemesi için, TIKLA KUTLA güvenilir kişi sıfatı ile ödemeyi havuz hesapta bloke etme hakkına sahiptir.

MADDE 5: İPTAL ŞARTLARI VE CAYMA HAKKI

 1. Hizmet Sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen süreye kadar, Hizmet Alana iptal hakkı verilebilir.
 2. İptal cayma süresi içinde gerçekleşir ise ödediği bedelin tamamı Hizmet Alana iade edilir. İptal, cayma süresi ile iptal süresi arasında gerçekleşti ise toplam hizmet bedelinden %15 kesinti yapılarak, kalan miktar Hizmet Alana iade edilir. TIKLA KUTLA bu durumda, hizmet komisyonunu Hizmet Alandan tahsil etmiş olur ve Hizmet Alana komisyon faturası düzenler.
 3. Cayma süresi ile Hizmet Sağlayıcının belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise iptal süresi koşulları geçerlidir.
 4. Hizmet Alan, Hizmet’i iptal süresi ile Hizmet’in ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse, Hizmet Alan ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50’sinden feragat eder. Yapılan ödemenin yarısı Hizmet Alan’a iade edilirken; Hizmet Sağlayıcı’ya, TIKLA KUTLA’nın Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen toplam Hizmet bedeli üzerinden hak kazandığı Hizmet komisyonu düşüldükten sonraki kısmı ödenir.
 5. Hizmet’in ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kala gerçekleşen iptallerde ise Hizmet Alan’a para iadesi yapılmaz.

MADDE 6: VERİ GÜVENLİĞİ VE SAHİPLİĞİ

 1. TIKLA KUTLA ilgili mevzuat uyarınca, Kullanıcıların veri güvenliğinden, kanuna uygun olarak talep edilmesi, saklanması, paylaşılması, iletişim için kullanılması ve korunmasından sorumludur.
 2. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi’ni internet ortamında onaylayarak kabul etmiştir. İşbu madde gereğince Tarafların hak ve yükümlülükleri için Gizlilik Politikası ve KVKK Bildirimi dikkate alınacaktır.

MADDE 7. UYUŞMAZLIK HALİ

 1. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Sözleşme’nin ifasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.

MADDE 8. SÖZLEŞMENİN İHLALİ VE FESHİ

 1. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı davranması sonucundan TIKLA KUTLA’NIN ve 3.kişilerin uğrayacağı her türlü zarardan sorumludur. TIKLA KUTLA Sözleşme’nin ihlal edildiğini tespit ettiği takdirde işbu Sözleşme’den doğan talep haklarına halel gelmeksizin işbu Sözleşme’yi derhal tek taraflı olarak fesih edebilir.
 2. Taraflar işbu Sözleşme’yi taraflardan herhangi birinin bildirimi ile her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin feshi anında tarafların birbirlerinden olan alacak hakları etkilenmez.
MADDE 9. YÜRÜRLÜK
 1. Bir mahkeme veya başka yetkili bir makam tarafından işbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün tamamen veya kısmen geçersiz veya yürütülemez olduğuna karar verilirse, bu Sözleşme’nin diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği etkilenmeyecektir.
 2. İşbu Sözleşme, Taraflar’ın karşılıklı anlaşması ile yürürlüğe girmiştir ve/veya Kullanıcı’ya TIKLA KUTLA tarafından yeni bir Sözleşme sunulmadığı sürece yürürlükte kalacaktır.