İptal Süresine Kadar Yapılan İptaller

Satın alınan hizmetin iptali, Cayma Süresi içinde (14 gün) ya da hizmet sağlayıcı tarafından ilanda belirtilen iptal süresine kadar yapılır ise, hizmet alanın ödediği bedelin tamamı kendisine herhangi bir kesinti yapılmadan iade edilir. Cayma Süresi ile hizmet sağlayıcının belirlediği iptal süresi arasında tarihsel bir çakışma olduğu durumlarda ise iptal süresi koşulları geçerlidir.

48 Saat Kalana Kadar Yapılan İptaller

Hizmet alan satın almış olduğu hizmeti, iptal süresi ile hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saat kalana kadarki süreçte iptal ederse, hizmet alana ödemiş olduğu toplam hizmet bedelinin %50’si geri ödenir.

Son 48 Saat İçinde Yapılan İptaller

Hizmet alan tarafından hizmetin ifa edilmeye başlanacağı saate 48 saatten daha az bir süre kaldığı durumlarda yapılan iptallerde ise, para iadesi yapılmaz.

İptal süresi, hizmet sağlayıcı tarafından 48 saat olarak belirlenen hizmetlerin iptali, hizmetin ifasına 48 saat kalıncaya kadar yapıldığında %100 para iadesi yapılır. 48 saat içinde yapılacak iptallerde ise herhangi bir iade yapılmaz.