İçiniz rahat olsun.

Satın aldığınız hizmet tamamlanmadan hizmet sağlayıcıya bir ödeme yapılmaz.

Hizmet alan tarafından hizmet siparişi aşamasında güvenilir kişi sıfatı ile Tıkla Kutla tarafından alıcıya bildirilmiş olan banka hesabına havale yoluyla alınarak yapılan veya Online Ödeme Sistemi ile finansal aracı kuruma yapılan ödeme, hizmetin, hizmet alan ile hizmet veren arasında akdedilmiş olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla, banka ve/veya finansal aracı kurum nezdindeki havuz hesaba aktarılır. Mesafeli Satış Sözleşmesi’nde hizmetin tamamlanması için öngörülen sürenin bitiminden itibaren 24 saat içinde hizmet alan bir itirazda bulunmaz ise, hizmet bedelinin hizmet sağlayıcı tarafından hak edilen bölümünün ödenmesi süreci başlar. Bu bedel finansal aracı kurum ve/veya banka ile anlaşmaya varılan süre sonunda hizmet sağlayıcının hesabına aktarılır.